TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Phú Thọ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Phú Thọ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 30 CÔNG TY TNHH HẢI LINH
2 229 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀ BÌNH MINH
3 376 CÔNG TY CP NHÔM SÔNG HỒNG
4 377 CÔNG TY CP CMC
5 423 CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ