TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Phú Thọ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Phú Thọ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 44 CÔNG TY TNHH HẢI LINH
2 213 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀ BÌNH MINH
3 375 CÔNG TY CP CMC
4 391 CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ
5 405 CÔNG TY CP NHÔM SÔNG HỒNG