TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh máy móc, sản phẩm cơ khí khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh máy móc, sản phẩm cơ khí khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 41 CÔNG TY CP THÉP NAM KIM
2 52 CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á
3 216 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG
4 304 CÔNG TY CP SIÊU THANH
5 337 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
6 430 CÔNG TY CP THÉP MÊ LIN
7 490 CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN