TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Quảng Ninh )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Quảng Ninh )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 142 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN INDEVCO
2 406 CÔNG TY CP CẢNG THÁI HƯNG