TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hưng Yên )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hưng Yên )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 51 CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT
2 183 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC
3 247 CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP 568
4 252 CÔNG TY TNHH THÉP NHẬT QUANG
5 329 CÔNG TY CP ALPHANAM
6 475 CÔNG TY CP QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH