TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Khánh Hòa )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Khánh Hòa )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 105 CÔNG TY CP MASCOPEX
2 285 CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS-F17
3 352 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN
CEO: Nguyễn Khánh Toàn MST: 4200644489 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
4 440 CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG
CEO: Lý Anh Tài MST: 4200237973 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt