TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm tươi sống, đông lạnh )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm tươi sống, đông lạnh )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 29 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
2 59 CÔNG TY CP THỦY SẢN MINH PHÚ HẬU GIANG
3 118 CÔNG TY CP MASCOPEX
4 189 CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP
5 270 CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS-F17
6 281 CÔNG TY CP GÒ ĐÀNG
7 286 CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
8 292 CÔNG TY CP THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM
9 334 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG
10 343 CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 4
11 372 TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG 1-CTCP
12 421 CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX (CAMIMEX CORP)
13 445 CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG
14 468 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
15 483 CÔNG TY CP THUỶ SẢN HOÀI NHƠN
16 495 CÔNG TY CP THỦY SẢN MINH HẢI