TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Nai )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Nai )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 2 CÔNG TY CP ÔTÔ TRƯỜNG HẢI
2 32 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
3 110 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
4 133 CÔNG TY CP VINACAFÉ BIÊN HÒA
5 192 CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN
6 271 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM
7 282 CÔNG TY TNHH VINA
8 312 CÔNG TY CP KINH DOANH VẬT TƯ THIBIDI
9 340 CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI
10 358 CÔNG TY CP ĐỒNG TIẾN
CEO: Vũ Ngọc Thuần MST: 3600259810 Ngành nghề: Ngành may
11 396 CÔNG TY CP TRUNG ĐÔNG
12 405 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO