TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( TP. CầnThơ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( TP. CầnThơ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 122 CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
2 159 CÔNG TY CP GENTRACO
3 219 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN VINACAM (AGRICAM)
4 257 CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG
5 296 CÔNG TY TNHH HỒNG ĐỨC
6 496 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN XI MĂNG CẦN THƠ