TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đóng gói, ăn liền, đồ hộp )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đóng gói, ăn liền, đồ hộp )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 66 CÔNG TY CP VĨNH HOÀN
2 105 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA IDI
3 153 CÔNG TY CP NAM VIỆT
4 166 CÔNG TY CP THUỶ SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX)
5 170 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SAO TA
6 174 CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
7 220 CÔNG TY CỔ PHẦN UNIBEN
8 226 CÔNG TY CP THỰC PHẨM Á CHÂU
9 290 CÔNG TY CP SÀI GÒN FOOD
10 347 CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN QUẢNG NINH
11 410 CÔNG TY CP KIÊN HÙNG
12 424 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU
13 464 CÔNG TY TNHH HUY NAM
14 476 CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN MIỀN TRUNG