TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Cà Mau )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Cà Mau )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 26 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ
2 126 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN CÀ MAU
3 135 CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CEO: Nguyễn Thị Việt Ánh MST: 2000110221 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp
4 157 CÔNG TY TNHH KINH DOANH CHẾ BIẾN THỦY SẢN & XNK QUỐC VIỆT
5 443 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU