TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Cà Mau )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Cà Mau )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 27 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ
2 109 CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CEO: Nguyễn Thị Việt Ánh MST: 2000110221 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp
3 186 CÔNG TY TNHH KINH DOANH CHẾ BIẾN THỦY SẢN & XNK QUỐC VIỆT