Thông báo thay đổi địa chỉ VP giao dịch Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam

01/10/2018

Chuyên mục:

THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi địa chỉ Văn phòng giao dịch của Công ty)

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ giao dịch công tác với các đơn vị, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng Giao dịch của Công ty cụ thể như sau:

Địa chỉ Văn phòng giao dịch mới: Phòng 205, tầng 2 - Biệt thự E, số 3 Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Thời điểm thay đổi địa chỉ: Kể từ ngày 01/10/2018

Các thông tin khác của Vietnam Report vẫn giữ nguyên như hiện tại, cụ thể:

     CÔNG TY CỔ PHẦN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆT NAM (VIETNAM REPORT)

     Tel: 8424 3516 0138   -   Fax: 8424 3514 0805

     Hotline: 0915 190 007

     Email: info@vietnamreport.net                       

     Website: http://vietnamreport.net/

Xin trân trọng cảm ơn.

Theo Vietnam Report