TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bắc Ninh )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bắc Ninh )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 100 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
2 240 TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP
CEO: Nguyễn Thị Thu Hương MST: 2300233993 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
3 446 CÔNG TY TNHH NHẬT LINH