TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Khánh Hòa )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Khánh Hòa )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 118 CÔNG TY CP MASCOPEX
2 270 CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS - F17
3 463 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN
CEO: Nguyễn Khánh Toàn MST: 4200644489 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản