TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( TP. Đà Nẵng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( TP. Đà Nẵng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 287 CÔNG TY CP ECOBA VIỆT NAM
CEO: Võ Tiến Đạt MST: 0104415496 Ngành nghề: Xây dựng
2 362 CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
3 397 CÔNG TY CP KỸ THUẬT XÂY DỰNG DINCO
CEO: Lê Trường Kỹ MST: 0400461301 Ngành nghề: Xây dựng
4 420 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
CEO: Nguyễn Xuân Hưởng MST: 0400101965 Ngành nghề: Xây dựng