TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( TP. Đà Nẵng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( TP. Đà Nẵng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 140 CÔNG TY CP ECOBA VIỆT NAM
CEO: Võ Tiến Đạt MST: 0104415496 Ngành nghề: Xây dựng
2 227 CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA KHÁNH
3 354 CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
4 455 CÔNG TY CP ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
CEO: Trần Ngọc Thành MST: 0401414671 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
5 463 CÔNG TY CP DỆT MAY 29-3