TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( TP. Đà Nẵng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( TP. Đà Nẵng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 146 CÔNG TY CP ECOBA VIỆT NAM
CEO: Võ Tiến Đạt MST: 0104415496 Ngành nghề: Hoạt động xây dựng khác
2 286 CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
3 345 CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG (DAPHARCO)
4 425 CÔNG TY CP DỆT MAY 29-3
5 452 CÔNG TY CP ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
CEO: Trần Ngọc Thành MST: 0401414671 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
6 476 CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN MIỀN TRUNG