TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Lâm Đồng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Lâm Đồng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 472 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
CEO: Lê Đình Hiển MST: 5800000424 Ngành nghề: Xây dựng