TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hưng Yên )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hưng Yên )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 32 CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT
2 200 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC
3 205 CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP 568
4 219 CÔNG TY CP ABC VIỆT NAM
5 225 CÔNG TY CP ỐNG ĐỒNG TOÀN PHÁT
6 267 CÔNG TY TNHH NGỌC THIÊN
CEO: Tạ Thị Tấn MST: 0900244369 Ngành nghề: Xử lý rác, nước thải
7 274 CÔNG TY TNHH THÉP NHẬT QUANG
8 300 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN LIOA
9 436 CÔNG TY CP THUẬN ĐỨC
10 450 CÔNG TY CP QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH