TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hưng Yên )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hưng Yên )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 28 CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT
2 195 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC
3 225 CÔNG TY TNHH THÉP NHẬT QUANG
4 229 CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP 568
5 269 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN LIOA
6 308 CÔNG TY CP NỘI THẤT HÒA PHÁT
7 436 CÔNG TY CP QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH