TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Kon Tum )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Kon Tum )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 99 CÔNG TY TNHH VẠN LỢI