TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Nai )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Nai )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 5 CÔNG TY CP ÔTÔ TRƯỜNG HẢI
2 75 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
3 88 CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
4 195 CÔNG TY CP Ô TÔ ĐÔ THÀNH
5 228 CÔNG TY CP VINACAFÉ BIÊN HÒA
6 229 CÔNG TY CP SAM HOLDINGS
7 238 CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI
8 249 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HẢI PHÁT
9 292 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG NAI
10 363 CÔNG TY CP TRUNG ĐÔNG
11 401 CÔNG TY TNHH VINA
12 438 CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI VƯƠNG
13 453 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
CEO: Bùi Thế Kích MST: 3600506058 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
14 500 CÔNG TY TNHH MẠC TÍCH