TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Nai )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Nai )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 4 CÔNG TY CP ÔTÔ TRƯỜNG HẢI
2 55 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
3 90 CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
4 112 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
5 183 CÔNG TY CP VINACAFÉ BIÊN HÒA
6 227 CÔNG TY CP SAM HOLDINGS
7 275 CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI
8 276 CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN
9 296 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ LDG
CEO: Nguyễn Cao Cường MST: 3602368420 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
10 297 CÔNG TY CP ĐỒNG TIẾN
CEO: Vũ Ngọc Thuần MST: 3600259810 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
11 341 CÔNG TY CP TRUNG ĐÔNG
12 374 CÔNG TY TNHH VINA
13 440 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI LONG THÀNH
14 448 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
CEO: Bùi Thế Kích MST: 3600506058 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục
15 462 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO
CEO: Nguyễn Xuân Quang MST: 3600459834 Ngành nghề: Xây dựng