TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( TP. CầnThơ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( TP. CầnThơ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 226 CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG
2 414 CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ
3 424 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN VINACAM (AGRICAM)
4 464 CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY