TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( TP. CầnThơ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( TP. CầnThơ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 143 CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
2 255 CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG
3 271 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN VINACAM (AGRICAM)
4 273 CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ
5 447 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN XI MĂNG CẦN THƠ
6 466 CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TÂY