TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Phú Thọ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Phú Thọ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 27 CÔNG TY TNHH HẢI LINH
2 353 CÔNG TY CP CMC
3 394 CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ