TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Phú Thọ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Phú Thọ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 42 CÔNG TY TNHH HẢI LINH
2 271 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỰ LẬP
CEO: Nguyễn Văn Thỏa MST: 2600251062 Ngành nghề: Xây dựng
3 395 CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ
4 396 CÔNG TY CP CMC