TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Gia Lai )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Gia Lai )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 189 CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP
2 214 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
3 434 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI GIA LAI